Vol 27 No 1 (2021)

Published: 2021-01-08

Articles

The analysis of barriers to bim implementation for industrialized building construction: a China study

Ping Wu, Ruoyu Jin, Yidong Xu, Feng Lin, Yiting Dong, Zhihong Pan
Abstract 727 | PDF Downloads 514 | DOI

Page 1-13

Utilization of BIM in the construction of a submarine tunnel: a case study in Xiamen city, China

Sai Li, Zhongjian Zhang, Gang Mei, Daming Lin, Jin Yu, Renke Qiu, Xingju Su, Xuechun Lin, Chonghua Lou
Abstract 304 | PDF Downloads 234 | DOI

Page 14-26

Ontology-based HBIM for historic buildings with traditional woodwork in Taiwan

Ying-Mei Cheng, Chiao-Ling Kuo, Chia-Ching Mou
Abstract 248 | PDF Downloads 183 | DOI

Page 27-44

Page 45-59

Sustainability analysis of reused industrial buildings in China: an assessment method

Wei Tian, Xingju Zhong, Guangmin Zhang, Yang Miang Goh
Abstract 186 | PDF Downloads 155 | DOI

Page 60-75

Corrigenda

Corrigendum: Factors causing rework and their impact on projects’ performance in Egypt

Assim Muwafaq Al-Janabi, Mohamed Shawky Abdel-Monem, Karim Mohamed El-Dash
Abstract 176 | PDF Downloads 90 | DOI