Vol 18 No 1 (2012)

Published: 2012-02-08

Articles

Serviceability analysis of flexural reinforced concrete members / Lenkiamųjų gelžbetoninių elementų tinkamumo analizė

Gintaris Kaklauskas, Viktor Gribniak, Ronaldas Jakubovskis, Eugenijus Gudonis, Donatas Salys, Rimantas Kupliauskas
Abstract 244 | PDF Downloads 154 | DOI

Page 24-29

A model for solving structural, technological and safety problems / Konstrukcinių, technologinių ir saugos problemų sprendimo modelis

Rita Liaudanskienė, Rūta Simanavičienė, Leonas Ustinovichius
Abstract 242 | PDF Downloads 133 | DOI

Page 30-42

Architectural solutions to increase the energy efficiency of buildings / Architektūros sprendiniai, didinantys energinį pastatų efektyvumą

Josifas Parasonis, Andrius Keizikas, Audronė Endriukaitytė, Diana Kalibatienė
Abstract 382 | PDF Downloads 317 | DOI

Page 71-80