Vol 7 No 2 (2001)

Published: 2001-04-30

Articles

Substantiation of financing approach for rural property/Kaimo statinių finansavimo metodo pagrindimas

Sigitas Lunkevičius, Leonas Ustinovičius, Edmundas Kazimieras Zavadskas
Abstract 188 | PDF Downloads 110 | DOI

Page 148-157