Vol 7 No 6 (2001)

Published: 2001-12-31

Articles

Page 425-432

Load optimization of elastic-plastic frames at shakedown/Prisitaikančių tampriai plastiškų rėmų apkrovos optimizacija

Valentinas Skaržauskas, Dovilė Merkevičiūtė, Juozas Atkočiūnas
Abstract 198 | PDF Downloads 245 | DOI

Page 433-440

The colouring of clay body with industrial waste materials/Keraminės šukės tūrinis dažymas pramonės atliekomis

Raimundas Šiaučiūnas, Virginija Valančienė
Abstract 293 | PDF Downloads 239 | DOI

Page 453-461

Facilities management multiple criteria analysis/Pastatų ūkio valdymo daugiakriterinė analizė

Edmundas Kazimieras Zavadskas, Artūras Kaklauskas, Natalija Lepkova, Juozas Zalatorius
Abstract 341 | PDF Downloads 182 | DOI

Page 481-489