Vol 28 No 2 (2020)

Published: 2020-03-23

Articles

On the influence factors of audio-visual comfort of mountain landscape based on field surve

Fangfang Liu, Jian Kang, Qi Meng
Abstract 793 | PDF Downloads 315 | DOI

Page 48-61

Effects of changing scales on landscape patterns and spatial modeling under urbanization

Jinming Yang, Shimei Li, Jingwei Xu, Xiaojie Wang, Xiaoguang Zhang
Abstract 702 | PDF Downloads 291 | DOI

Page 62-73

Prediction and optimization of a desulphurization system using CMAC neural network and genetic algorithm

Zhiwei Kong, Yong Zhang, Xudong Wang, Yueyang Xu, Baosheng Jin
Abstract 644 | PDF Downloads 232 | DOI

Page 74-87

Identification of nitrous oxide generation in subsurface wastewater infiltration system filled with mixed matrix

Ying-Hua Li, Lei Yang, Hai-Bo Li, Si-Qi Wang, Fei Su
Abstract 601 | PDF Downloads 187 | DOI

Page 88-94

Page 95-104