Vol 14 No 4 (2008)

Published: 2008-12-31

Editorial

Planning instruments in construction management

Oleg Kapliński
Abstract 237 | PDF Downloads 109 | DOI

Page 449-451

Articles

Multicriteria selection of project managers by applying grey criteria / Projektų valdytojo parinkimo daugiatikslio vertinimo modelis

Edmundas Kazimieras Zavadskas, Zenonas Turskis, Jolanta Tamošaitienė
Abstract 410 | PDF Downloads 149 | DOI

Page 462-477

Page 503-517

System of project multicriteria decision synthesis in construction / Projekto daugiatikslių sprendimų sintezės sistema statyboje

Vaidotas Šarka, Edmundas K. Zavadskas, Leonas Ustinovičius, Edita Šarkienė, Česlovas Ignatavičius
Abstract 251 | PDF Downloads 106 | DOI

Page 546-565